Olumsuz Yorum Kaldırma Hizmeti

“Müşterilerin %73’ü olumsuz yorumu olan işletmelerden hizmet veya ürün almıyor.”

İşletmenize yapılan olumsuz yorumları kaldırabiliriz.

Altahonos, olumsuz yorum kaldırma hizmeti ile bir çok işletmeyi asılsız yorumlardan kurtarmıştır. Sizde Altahonos olumsuz yorumlarınızdan kurtulun.

Olumsuz yorumlar neden kaldırılmalı?

İşletmenize ait olumsuz yorumlar, marka değerinize zarar verir. Marka değerinin zarar görmesi işletmenizin doğrudan cirosunu etkileyecektir. Olumsuz yorumların hedef kitleniz tarafından görülmesi, tercih edilme oranınızı düşürecektir.

Olumsuz Yorum Kaldırmak İstiyorum.

Olumsuz yorumlar genellikle rakipleriniz, eski çalışanlarınız veya kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak yapılmaktadır.

Kötü niyetli kişiler tarafından yapılan bu saldırıdan kurtulmak için olumsuz yorumları kaldırmak gerekmektedir.

Olumsuz Yorumların Etkileri

 1. Google Haritalar’da işletmenizi aramalarda geriye atar.
 2. Bölgesel SEO’nuzu olumsuz yönde etkiler.
 3. Müşteri güveninizi sarsar.
 4. Yeni müşteri çekmenizi yavaşlatır.
 5. Marka değerinizi zayıflatır.
 6. Cironuzu düşürür.
 7. Rakiplerinizi öne çıkartır.

Olumsuz Yorum Kaldırmak İstiyorum.

Vaka Çalışması

Antalya’da lüks bir otelin rakipleri tarafından atılan olumsuz yorumlardan rahatsız olması üzerine bizimle iletişime geçti. Bizde işletmeden gerekli izinleri aldıktan sonra 38 tane olumsuz yorumu kaldırdık. İşletmeniz yıldız puanını 3,1’den 4,9’a çektik.

Bu durumun ardından müşterimizin verdiği geribildirime göre önceki sezona %36’lık bir ciro artışı yaptıklarını gördük.

Olumsuz Yorum Kaldırma Süreci

Olumsuz yorumların kaldırılma süreci nasıl işliyor? Madde madde olumsuz yorum kaldırma süreci.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Olumsuz Yorum Kaldırma Süreci

Kaldırılan olumsuz yorumlar geri gelir mi?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Her olumsuz yorum kalkar mı?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Olumsuz yorumlar ne kadar sürede kalkar?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kaldırılan olumsuz yorumlar geri gelir mi?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Olumsuz Yorum Kaldırma Talep Formu

Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Fill out this field

İsim Soyisim

Dijital İtibar Yöneticisi

İsim Soyisim, Altahonos bünyesinde dijital itibar yöneticisi olarak x yıldır çalışıyor. İçerik kaldırma, olumsuz yorum kaldırma konularında uzman bir itibar yöneticisi.

Yorum Kaldırma Hizmeti Talep Formu
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Fill out this field
Hemen Ara

Google Yanılgısı: Kullanıcılar Neden 3. Sayfadan Öteye Gitmiyorlar?

Yenilendik! > ... Uygunsuz İçerik Mağdurlarının Yaşadığı 8 Sorun > ... Altahonos teknolojisini tanımak: İçerikleriniz, kariyeriniz ve sosyal ağ itibarınız yapay zeka korumasında > ... Az bilinen hak koruma: İnternetten eğitim kursu hakları > ... Dijital şantaj; genellikle Bulgaristan veya Fas’tan gönderilen arkadaşlık isteğiyle başlıyor > ... Google Yanılgısı: Kullanıcılar Neden 3. Sayfadan Öteye Gitmiyorlar?...

Dijital Korsancılıkla Etkin Mücadele İçin Yapay Zeka Teknolojisi

Yenilendik! > ... Uygunsuz İçerik Mağdurlarının Yaşadığı 8 Sorun > ... Altahonos teknolojisini tanımak: İçerikleriniz, kariyeriniz ve sosyal ağ itibarınız yapay zeka korumasında > ... Az bilinen hak koruma: İnternetten eğitim kursu hakları > ... Dijital şantaj; genellikle Bulgaristan veya Fas’tan gönderilen arkadaşlık isteğiyle başlıyor > ... Dijital korsancılıkla etkin mücadele için yapay zeka teknolojisi...

Uygunsuz İçerik Mağdurlarının Yaşadığı 8 Sorun

Yenilendik! > ... Uygunsuz İçerik Mağdurlarının Yaşadığı 8 Sorun > ... Altahonos teknolojisini tanımak: İçerikleriniz, kariyeriniz ve sosyal ağ itibarınız yapay zeka korumasında > ... Az bilinen hak koruma: İnternetten eğitim kursu hakları > ... Dijital şantaj; genellikle Bulgaristan veya Fas’tan gönderilen arkadaşlık isteğiyle başlıyor > ... Uygunsuz İçerik Mağdurlarının Karşılaştığı 8 Sorun Dijital dünyanın...

Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi

İşbu ‘’Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi ’’ (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) müşteri (bundan böyle “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “Maltepe mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. No: 3B NEF 12 Plaza D: 103 34010 Zeytinburnu/İSTANBUL” adresinde mukim Altahonos Danışmanlık ve Telif Hakları Koruma Hizmetleri A.Ş.  (bundan böyle ‘’ŞİRKET” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İş sahibi ve Şirket bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

1. Amaç:

Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait birtakım gizli bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

İşbu sözleşme, tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan gizli bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu sözleşme; tarafları, bu sözleşmenin eki olduğu hizmet sözleşmesindeki ücret konusu işin gerektirdikleri hariç herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda taraflar arasında mübadele edilebilecek “gizli bilgi”, bunların sahibi olan tarafın ticari ve kişisel sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın; kişisel veriler, teknik bilgiler, ticari sırlar, varsa kaldırılacak linklerin içeriği, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, hizmet plan ve teknolojileri, kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, sözleşme hükümleri, kayıtlar ve söz konusu tarafın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, şirketin kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar. Gizli bilgi kapsamına iş sahibinin adı ve logosu girmemektedir.

Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan tarafça diğer tarafa verilebilecek projelerin, dökümanların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “gizli bilgi” olarak anılacaktır ve bu sözleşme kapsamında işlem görecektir.

Belirlenen gizli bilgiler haricinde sözlü olarak açılan bir bilgi, bu bilgiyi açan tarafça bilgiyi açtığı zaman sözlü olarak verilen bu bilginin gizli bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirdiği takdirde sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi gizli bilgi olarak işlem görecektir. Diğer tüm bilgiler de gizli bilgi gibi korunup kullanılacaktır.

3. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:

Gizli bilgiyi alan taraf, işbu sözleşme ve bu sözleşmenin eki olduğu hizmet sözleşmesi süresince ve sözleşmenin aşağıdaki 7. maddeye uygun olarak feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz ocarak şekilde gizli bilginin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Gizli bilgiyi sadece diğer tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

b) Gizli bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu sözleşmenin şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

c) Gizli bilgiyi açan tarafın gizli bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli gizli bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,

d) Gizli bilgiyi; gizli bilgiyi açan tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

e) İşbu sözleşme ve eki olduğu hizmet sözleşmesinin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında gizli bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak,

f) İşbu sözleşmenin amacına uygun olarak gerekmesi halinde, gizli bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da gizli bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:

Gizli bilgiyi alan tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir gizli bilgiye ilişkin olarak 4. madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Gizli bilgi alındığı tarihte, gizli bilgiyi alan tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

b) Gizli bilgiyi alan tarafın bu gizli bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya gizli bilgiyi alan tarafın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu sözleşmeyi ihlal etmeksizin üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın gizli bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

e) Gizli bilgiyi alan tarafın hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise gizli bilgiyi açan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa,

g) Şirket gizli bilgileri kullanmadan iş sahibinin çalışmasını vaka sunumlarında ve adını, logosunu web sitesi ve dökümanlarında referans olarak kullanmışsa.

5. Sorumsuzluk Hali:

Bu sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan gizli bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan taraf sorumlu tutulmayacaktır.

6. Sözleşmenin İhlali:

6.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu sözleşmeye göre elde edilen gizli bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden taraf meydana gelebilecek mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

a) Gizli bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan taraf daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.

b) Alan taraf, gizli bilgi veren tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

6.2 Taraflardan birinin işbu sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi işbu sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

7. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde imza tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz olacaktır.

Ancak, taraflardan her biri diğer tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı talepte bulunursa ve karşı taraf da bunu yazılı olarak onaylarsa bu sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilirler. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.

Bu sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan tarafa ait olan ve diğer tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan tarafın talebi halinde imha edilecektir.

8. Uyuşmazlıkların Halli:

Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup anlaşmazlıklara bakmaya İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olacaktır.

9. Masraflar:

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek harcamaları diğer taraftan talep etmemeyi kabul eder.

10. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:

Yukarıdaki maddeler taraflar arasındaki sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup bu sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

Bu sözleşmede değişiklik ancak tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

11. Maddelerin Ayrılabilirliği:

İşbu sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

12. Devir Yasağı:

İşbu sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

13. İş İlişkisi:

İşbu sözleşme; burada açıklanan hükümler haricinde taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez. Ayrıca; taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı ve gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.

14. Tebligat adresleri:

İşbu sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır. İadeli taahhütlü posta, elektronik posta ya da noter vasıtası ile karşı tarafa teslim edilir. Bildirimler hizmet sözleşmesinin ilk sayfasında belirtilen taraflara ait elektronik posta adreslerine yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler tarafların tebligat için aralarında belirledikleri adres olup bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir.

İşbu sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, taraflarca 14 (ondört) madde olarak imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.

Menü