ALTAHONOS TERMİNOLOJİSİ

Arama motoru: Anahtar sözcükler aracılığıyla internet kullanıcısına bilgilere erişimi sağlayan ve onun için değişik internet kaynaklarının içeriklerinin dizinini çıkaran program.

Bit: Bilgisayarın en küçük birimi olan ve 8 karakterden oluşan bit terimi, 10011011 gibi 8 karakterden oluşur.

Byte: 8 bit 1 byte’tır. Veri boyutu olarak ekrandaki bir byte bir harfi ifade eder.

Piksel: Dijitalde görünen her şey üzerinde insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birime piksel denir. Yazı, fotoğraf, görsel, video gibi materyaller piksellerin farklı dizilmesi ile oluşur.

Selfie: İnsanın kendi kendinin fotoğrafını çekip, sosyal mecralarda paylaşmasına denir. Özçekim olarak da nitelendirilir.

İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünüdür. (TDK)

Dijital: Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesine denir. (TDK)

Dijital itibar: Elektronik ortamda yayınlanmış veri/verilerin, kişi ya da kurum nezdinde sağladığı bütünsel saygınlığı ifade eder. (CTDS)

DMCA: Amerika Birleşik Devletleri’ne ait DMCA; Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün iki 1996 antlaşmasını uygulayan bir 1998 ABD telif hakkı yasadır. Telif hakkıyla korunan eserlere erişimi kontrol etmeye yönelik önlemleri atlatmayı amaçlayan teknoloji, cihaz veya hizmetlerin üretimini ve dağıtımını kriminalize eder. (Vikipedi)

Optimizasyon: İçeriği en uygun hale getirerek istenilen kompozisyonu ön plana çıkarma anlamına gelir. (CTDS)

Çevrimiçi: Bilgisayar sisteminde en az bir sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmayı ifade eder. (TDK)

Yapay zeka: Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti. (Wikipedia)

E-fatura: Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan ve internet ortamında gönderilip alınabilen yeni fatura türüdür.

Dijital imza: Elektronik ortamda kimlik doğrulama amacıyla kullanılan, 5070 sayılı mevzuata göre yasal bir kimlik doğrulama yöntemidir.

Korsan içerik: Doğrudan veya dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyet için ifade edilir.

Yasal içerik: Yayınlanması için telif hakkı sahibinin izni alınmış içeriği ifade eder.

Korsan site: Doğrudan veya dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyetlerin yayınlandığı web sitesi için kullanılır.

Telif hakkı: Bir yazın, bilim ya da sanat yapıtını yaratan kişinin, bu yapıtla ilgili haklarının tümüne denir. (OXFORD)

Temel performans kriteri: Sözleşmelerde belirlenen ve şirketin gerçekleştiğinde yaptığı çalışmada başarılı olduğunun kabul edildiği kritere denir.

Korsan link: Doğrudan veya dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyetlerin yayınlandığı web linki için kullanılır.

Manuel: El ile işletilen işlemlere denir.

Yorum: Bir ürün, içerik veya başkaca bir şey hakkında insanlar tarafından internet siteleri üzerinde oluşturulan fikri yazı veya değerlendirmeye denir.

Şantaj: Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma amacına denir.

Profil: Bir insanın dijital mecradaki temsili sayfası.

Erişim: Çözüm odaklı süreçler gerçekleşirken istenilen yere ulaşmak.

Olumsuz yorum: Dijital itibarın zarar göreceği; haksız yere, iftira veya karalama amaçlı yazılan veya niteliği gereği istenmeyen olarak ifade edilen yorumlara denir.

Olumsuz içerik: Dijital itibarın zarar göreceği; haksız yere, iftira veya karalama amaçlı yazılan veya niteliği gereği istenmeyen olarak ifade edilen içeriklere denir.

Sosyal medya:  Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.

Blog: Altahonos’a ait bilgilendirici yazı içeriklerinin bulunabileceği yazı sayfasına denir.

Forum: Bir konuda düzenlenmiş olan, o konuda yorum paylaşmak istediği katılımcıların da olduğu platform türüne denir.

Torrent: İçerikleri daha ulaşılabilir bir hale getirse de korsan veya yasa dışı dosya aktarımı için kullanılan, bu alanda büyük verilerin transferinde rol oynayan bir içerik sistemidir.

Sözlük: Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren esere denir.

Kişisel bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kimlik bilgisi: Resmi olarak devlet tarafından onaylanan kimlikte bulunan kişisel bilgiler.

Eser: Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünlerine denir.

SSL sertifikası: SSL (Secure Sockets Layer) sertifikaları, site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden, iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal üzerinden yaparak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir üründür.

3D Secure: Web siteleri üzerinden, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kart güvenliğini sağlamak amacıyla bankaların firmalar ile yaptığı ortak çalışmaya 3D Secure denir.

Mutlu netizen: Dijital ortamda bulunan içeriklerin kontrolünü eline almış bir şekilde, dijital varlığını ve saygınlığından mutlu olan gerçek ve tüzel kişiler.

Dijital kaos: Dijital mecralarda; herkesin her içeriği paylaşabileceği bir çağda içeriğin kontrolünün kaybedilmesinden dolayı, bir kişiyi ya da topluluğu hedef alan, karalama, yerme veya iftira niteliğindeki paylaşımlar sonucu çıkan karmaşayı ifade etmek için kullanılır.

İtibar suikasti: Dijital ortamda saygınlığınıza yönelik her türlü hakaret, iftira, karalayıcı nitelikteki paylaşımlar.

İtibar sermayesi: Kazanılması için bir süre gereken, başkalarının bakışına göre kişinin iyi bir bilinirliğe ve saygınlığa ulaştığını gösteren değer.

Dijital iz: Kişilerin sosyal medya ve arama motorları olmak üzere internet ortamında bıraktığı tüm bilgiler.

ALTAHONOS TERMİNOLOJİSİ

Arama motoru: Anahtar sözcükler aracılığıyla internet kullanıcısına bilgilere erişimi sağlayan ve onun için değişik internet kaynaklarının içeriklerinin dizinini çıkaran program.

Bit: Bilgisayarın en küçük birimi olan ve 8 karakterden oluşan bit terimi, 10011011 gibi 8 karakterden oluşur.

Byte: 8 bit 1 byte’tır. Veri boyutu olarak ekrandaki bir byte bir harfi ifade eder.

Piksel: Dijitalde görünen her şey üzerinde insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birime piksel denir. Yazı, fotoğraf, görsel, video gibi materyaller piksellerin farklı dizilmesi ile oluşur.

Selfie: İnsanın kendi kendinin fotoğrafını çekip, sosyal mecralarda paylaşmasına denir. Özçekim olarak da nitelendirilir.

İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünüdür. (TDK)

Dijital: Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesine denir. (TDK)

Dijital itibar: Elektronik ortamda yayınlanmış veri/verilerin, kişi ya da kurum nezdinde sağladığı bütünsel saygınlığı ifade eder. (CTDS)

DMCA: Amerika Birleşik Devletleri’ne ait DMCA; Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün iki 1996 antlaşmasını uygulayan bir 1998 ABD telif hakkı yasadır. Telif hakkıyla korunan eserlere erişimi kontrol etmeye yönelik önlemleri atlatmayı amaçlayan teknoloji, cihaz veya hizmetlerin üretimini ve dağıtımını kriminalize eder. (Vikipedi)

Optimizasyon: İçeriği en uygun hale getirerek istenilen kompozisyonu ön plana çıkarma anlamına gelir. (CTDS)

Çevrimiçi: Bilgisayar sisteminde en az bir sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmayı ifade eder. (TDK)

Yapay zeka: Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti. (Wikipedia)

E-fatura: Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan ve internet ortamında gönderilip alınabilen yeni fatura türüdür.

Dijital imza: Elektronik ortamda kimlik doğrulama amacıyla kullanılan, 5070 sayılı mevzuata göre yasal bir kimlik doğrulama yöntemidir.

Korsan içerik: Doğrudan veya dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyet için ifade edilir.

Yasal içerik: Yayınlanması için telif hakkı sahibinin izni alınmış içeriği ifade eder.

Korsan site: Doğrudan veya dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyetlerin yayınlandığı web sitesi için kullanılır.

Telif hakkı: Bir yazın, bilim ya da sanat yapıtını yaratan kişinin, bu yapıtla ilgili haklarının tümüne denir. (OXFORD)

Korsan link: Doğrudan veya dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyetlerin yayınlandığı web linki için kullanılır.

Manuel: El ile işletilen işlemlere denir.

Yorum: Bir ürün, içerik veya başkaca bir şey hakkında insanlar tarafından internet siteleri üzerinde oluşturulan fikri yazı veya değerlendirmeye denir.

Şantaj: Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma amacına denir.

Profil: Bir insanın dijital mecradaki temsili sayfası.

Erişim: Çözüm odaklı süreçler gerçekleşirken istenilen yere ulaşmak.

Olumsuz yorum: Dijital itibarın zarar göreceği; haksız yere, iftira veya karalama amaçlı yazılan veya niteliği gereği istenmeyen olarak ifade edilen yorumlara denir.

Olumsuz içerik: Dijital itibarın zarar göreceği; haksız yere, iftira veya karalama amaçlı yazılan veya niteliği gereği istenmeyen olarak ifade edilen içeriklere denir.

Sosyal medya:  Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.

Blog: Altahonos’a ait bilgilendirici yazı içeriklerinin bulunabileceği yazı sayfasına denir.

Forum: Bir konuda düzenlenmiş olan, o konuda yorum paylaşmak istediği katılımcıların da olduğu platform türüne denir.

Torrent: İçerikleri daha ulaşılabilir bir hale getirse de korsan veya yasa dışı dosya aktarımı için kullanılan, bu alanda büyük verilerin transferinde rol oynayan bir içerik sistemidir.

Sözlük: Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren esere denir.

Kişisel bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kimlik bilgisi: Resmi olarak devlet tarafından onaylanan kimlikte bulunan kişisel bilgiler.

Eser: Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünlerine denir.

SSL sertifikası: SSL (Secure Sockets Layer) sertifikaları, site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden, iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal üzerinden yaparak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir üründür.

3D Secure: Web siteleri üzerinden, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kart güvenliğini sağlamak amacıyla bankaların firmalar ile yaptığı ortak çalışmaya 3D Secure denir.

Mutlu netizen: Dijital ortamda bulunan içeriklerin kontrolünü eline almış bir şekilde, dijital varlığını ve saygınlığından mutlu olan gerçek ve tüzel kişiler.

Dijital kaos: Dijital mecralarda; herkesin her içeriği paylaşabileceği bir çağda içeriğin kontrolünün kaybedilmesinden dolayı, bir kişiyi ya da topluluğu hedef alan, karalama, yerme veya iftira niteliğindeki paylaşımlar sonucu çıkan karmaşayı ifade etmek için kullanılır.

İtibar suikasti: Dijital ortamda saygınlığınıza yönelik her türlü hakaret, iftira, karalayıcı nitelikteki paylaşımlar.

İtibar sermayesi: Kazanılması için bir süre gereken, başkalarının bakışına göre kişinin iyi bir bilinirliğe ve saygınlığa ulaştığını gösteren değer.

Dijital iz: Kişilerin sosyal medya ve arama motorları olmak üzere internet ortamında bıraktığı tüm bilgiler.

Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi

İşbu ‘’Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi ’’ (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) müşteri (bundan böyle “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “Maltepe mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. No: 3B NEF 12 Plaza D: 103 34010 Zeytinburnu/İSTANBUL” adresinde mukim Altahonos Danışmanlık ve Telif Hakları Koruma Hizmetleri A.Ş.  (bundan böyle ‘’ŞİRKET” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İş sahibi ve Şirket bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

1. Amaç:

Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait birtakım gizli bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

İşbu sözleşme, tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan gizli bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu sözleşme; tarafları, bu sözleşmenin eki olduğu hizmet sözleşmesindeki ücret konusu işin gerektirdikleri hariç herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda taraflar arasında mübadele edilebilecek “gizli bilgi”, bunların sahibi olan tarafın ticari ve kişisel sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın; kişisel veriler, teknik bilgiler, ticari sırlar, varsa kaldırılacak linklerin içeriği, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, hizmet plan ve teknolojileri, kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, sözleşme hükümleri, kayıtlar ve söz konusu tarafın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, şirketin kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar. Gizli bilgi kapsamına iş sahibinin adı ve logosu girmemektedir.

Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan tarafça diğer tarafa verilebilecek projelerin, dökümanların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “gizli bilgi” olarak anılacaktır ve bu sözleşme kapsamında işlem görecektir.

Belirlenen gizli bilgiler haricinde sözlü olarak açılan bir bilgi, bu bilgiyi açan tarafça bilgiyi açtığı zaman sözlü olarak verilen bu bilginin gizli bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirdiği takdirde sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi gizli bilgi olarak işlem görecektir. Diğer tüm bilgiler de gizli bilgi gibi korunup kullanılacaktır.

3. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:

Gizli bilgiyi alan taraf, işbu sözleşme ve bu sözleşmenin eki olduğu hizmet sözleşmesi süresince ve sözleşmenin aşağıdaki 7. maddeye uygun olarak feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz ocarak şekilde gizli bilginin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Gizli bilgiyi sadece diğer tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

b) Gizli bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu sözleşmenin şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

c) Gizli bilgiyi açan tarafın gizli bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli gizli bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,

d) Gizli bilgiyi; gizli bilgiyi açan tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

e) İşbu sözleşme ve eki olduğu hizmet sözleşmesinin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında gizli bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak,

f) İşbu sözleşmenin amacına uygun olarak gerekmesi halinde, gizli bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da gizli bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:

Gizli bilgiyi alan tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir gizli bilgiye ilişkin olarak 4. madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Gizli bilgi alındığı tarihte, gizli bilgiyi alan tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

b) Gizli bilgiyi alan tarafın bu gizli bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya gizli bilgiyi alan tarafın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu sözleşmeyi ihlal etmeksizin üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın gizli bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

e) Gizli bilgiyi alan tarafın hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise gizli bilgiyi açan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa,

g) Şirket gizli bilgileri kullanmadan iş sahibinin çalışmasını vaka sunumlarında ve adını, logosunu web sitesi ve dökümanlarında referans olarak kullanmışsa.

5. Sorumsuzluk Hali:

Bu sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan gizli bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan taraf sorumlu tutulmayacaktır.

6. Sözleşmenin İhlali:

6.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu sözleşmeye göre elde edilen gizli bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden taraf meydana gelebilecek mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

a) Gizli bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan taraf daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.

b) Alan taraf, gizli bilgi veren tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

6.2 Taraflardan birinin işbu sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi işbu sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

7. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde imza tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz olacaktır.

Ancak, taraflardan her biri diğer tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı talepte bulunursa ve karşı taraf da bunu yazılı olarak onaylarsa bu sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilirler. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.

Bu sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan tarafa ait olan ve diğer tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan tarafın talebi halinde imha edilecektir.

8. Uyuşmazlıkların Halli:

Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup anlaşmazlıklara bakmaya İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olacaktır.

9. Masraflar:

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek harcamaları diğer taraftan talep etmemeyi kabul eder.

10. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:

Yukarıdaki maddeler taraflar arasındaki sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup bu sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

Bu sözleşmede değişiklik ancak tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

11. Maddelerin Ayrılabilirliği:

İşbu sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

12. Devir Yasağı:

İşbu sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

13. İş İlişkisi:

İşbu sözleşme; burada açıklanan hükümler haricinde taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez. Ayrıca; taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı ve gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.

14. Tebligat adresleri:

İşbu sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır. İadeli taahhütlü posta, elektronik posta ya da noter vasıtası ile karşı tarafa teslim edilir. Bildirimler hizmet sözleşmesinin ilk sayfasında belirtilen taraflara ait elektronik posta adreslerine yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler tarafların tebligat için aralarında belirledikleri adres olup bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir.

İşbu sözleşme yukarıdaki hususları teyiden, taraflarca 14 (ondört) madde olarak imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.

Menü